Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

because the will countsbecause the will counts
we love life but we dont give a dum
old knife (fandom) in skilled hands

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου